Hoe werken wij? - Bladerbeer

Ga naar de inhoud

Hoe werken wij?

Redigeren is een tekst van alle kanten bekijken, aan de hand van vragen als:
  • Is de informatie goed gedoseerd?
  • Is de volgorde logisch?
  • Staat de structuur in dienst van de inhoud?
  • Is het beeld (illustraties, foto's) bij de tekst goed gekozen?
  • Passen taal, stijl en toon bij de lezers voor wie de tekst is bedoeld?

De antwoorden op de vragen geven aan op welk vlak de tekst (vooral) bewerking nodig heeft.
In het geval van een (vertaalde) roman – waar redigeren meestal persklaarmaken heet – krijgt de (literaire) stijl veel nadruk.
Vertalen is doorgaan tot alle puzzelstukjes passen: doe ik de oorspronkelijke tekst recht met de keuze voor deze formulering, dit woord, deze beeldspraak? Schemert de brontaal niet tussen de regels door? Als vertaler zoek ik in de doeltaal passende eigen woorden, en dat is elke keer weer een avontuur.
Schrijven is een stroom, als het goed gaat. Zowel poëzie als teksten op muziek hebben ritme nodig, en vaak ook rijm. Het gaat erom de stroom in goede banen te leiden, waarna het schaven kan beginnen. Dit geldt juist ook voor geconcentreerde teksten als liedteksten, een prentenboekverhaal of een gedicht (voorbeelden onder de knop Nieuwe tekst). De cursus ‘Prentenboeken schrijven' en de 4-jarige parttime opleiding ‘Schrijven voor kinderen' (8+) die ik volgde bij Script-plus in Amsterdam, vormen een stevige basis, samen met de cursussen Poëzie schrijven aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.
Ook voor schrijfbegeleiding put ik uit die bron.
telefoon: 0318-769318 of 06-48099028
Terug naar de inhoud